Norweskie Siły Powietrzna ćwiczą loty na niskich pułapach w trudnym terenie okolic Trondheim .